Informácie o diele:

 

Názov: Listy Classic

Orientačná cena:

  • v cene: spracovanie (aktualizácia) návrhu vrátane technického riešenia, obhliadka (zameranie), obstaranie materiálu, príprava, tvorivý a realizačný proces, balenie, dodanie a inštalácia diela
  • aktualizácia ceny závisí od rozsahu, miesta realizácie, spôsobu dodávky a inštalácie diela, aktuálnych cien nerezového, spotrebného materiálu a vzájomnej dohody
  • admin.: Objednávka (zašlem formulár), Preberací a odovzdávací protokol (zašlem formulár), Faktúra

Miesto: Rodinný dom Bardejov, Prešovský kraj

Dátum: 12 / 2018

Autor: Maroš Mikloška

Popis:

 

Listy Classic - nerezové zábradlie je esteticky a citlivo vytvorený funkčný nerezový obraz v schodiskovej zóne rodinného domu. Majiteľom toto dielo prinieslo do každodenného života kus prírody, s ktorou sú spätí. Motív štylizovaných listov tvorí výplň zábradlia. Sklenená výplň na poschodí odľahčuje, dotvára a uzatvára celý koncept diela. Výtvarné stvárnenie  zábradlia v podobe listov originálne a hodnotovo dotvára zrekonštruovaný schodiskový priestor rodinného domu.

 

© MIKLOŠKA, 2018. All Rights Reserved.