Informácie o diele:

 

Názov: Listy Stairs II

Orientačná cena: 3.200 Eur 

  • v cene: spracovanie (aktualizácia) návrhu vrátane technického riešenia, obhliadka (zameranie), obstaranie materiálu, príprava, tvorivý a realizačný proces, balenie, dodanie a inštalácia diela
  • aktualizácia ceny závisí od rozsahu, miesta realizácie, spôsobu dodávky a inštalácie diela, aktuálnych cien nerezového, spotrebného materiálu a vzájomnej dohody
  • admin.: Objednávka (zašlem formulár), Preberací a odovzdávací protokol (zašlem formulár), Faktúra

Miesto: Rodinný dom Nové Zámky, Nitrianský kraj

Dátum: 04 / 2018

Autor: Maroš Mikloška

Popis:

 

Listy Stairs - nerezové zábradlie je esteticky a citlivo vytvorený funkčný nerezový obraz vo vstupnej zóne prízemia rodinného domu. Majiteľom toto dielo prinieslo do každodenného života kus prírody, s ktorou sú spätí. Krásny oblúk nerezovej rúry tvorí základnú funkčnú časť a hlavnú tvarovú trajektóriu, ktorá plynule pokračuje na poschodie. Motív padajúcich listov tvorí výplň zábradlia. Sklenená výplň na poschodí odľahčuje, dotvára a uzatvára celý koncept diela. Výtvarné stvárnenie  zábradlia v podobe padajúcich listov originálne a hodnotovo dotvára obývací priestor.

 

© MIKLOŠKA, 2018. All Rights Reserved.