Informácie o diele:

 

Názov: Mikádo Harmony II

Orientačná cena: 2.400 Eur 

  • v cene: spracovanie (aktualizácia) návrhu vrátane technického riešenia, obhliadka (zameranie), obstaranie materiálu, príprava, tvorivý a realizačný proces, balenie, dodanie a inštalácia diela
  • aktualizácia ceny závisí od rozsahu, miesta realizácie, spôsobu dodávky a inštalácie diela, aktuálnych cien nerezového, spotrebného materiálu a vzájomnej dohody
  • admin.: Objednávka (zašlem formulár), Preberací a odovzdávací protokol (zašlem formulár), Faktúra

Miesto: Rodinný dom Čižatice, Košický kraj

Dátum: 11 / 2018

Autor: Maroš Mikloška

Popis:

 

Nerezové zábradlie Mikádo Harmony je vytvorené z nerezových rúrok ukončených nerezovými guľôčkami, ktoré pripomínajú rastlinu Mikádo. Jednotlivé steblá sú oproti ostatným modelom symetrický usporiadané v každej výplni. Preto celok pôsobí príjemne harmonicky. Ergonomicky a tvarovo je plne funkčné. Na stene sa nachádza nerezové madlo zladené so zábradlím.

 

© MIKLOŠKA, 2018. All Rights Reserved.