Informácie o diele:

 

Názov: Mikádo Heyday

Orientačná cena: 3.400 Eur (vrátane madiel)

  • v cene: spracovanie (aktualizácia) návrhu vrátane technického riešenia, obhliadka (zameranie), obstaranie materiálu, príprava, tvorivý a realizačný proces, balenie, dodanie a inštalácia diela
  • aktualizácia ceny závisí od rozsahu, miesta realizácie, spôsobu dodávky a inštalácie diela, aktuálnych cien nerezového, spotrebného materiálu a vzájomnej dohody
  • admin.: Objednávka (zašlem formulár), Preberací a odovzdávací protokol (zašlem formulár), Faktúra

Miesto: Rodinný dom Rudník, Košický kraj

Dátum: 03 / 2012

Autor: Maroš Mikloška

 

 

Popis:

 

Nerezové zábradlie Mikádo Heyday sú nerezové rúrky ukončené nerezovými guľôčkami, ktoré pripomínajú rastlinu Mikádo. Zaujímavosťou je, že steblá Mikáda voľne pokračujú a míňajú úchopovú časť madla - akoby pokračovali v raste. Je koncipované tak, že na základný konštrukčný prvok sú pripevnené samostatné výplne. Zo všetkých strán vstupnej chodby je pohľad na zábradlie iný, čo bolo mojím zámerom. Nábeh na schodisko som riešil odvážnym detailom, akoby vyhnutím pravej krátkej časti zábradlia.  Dosiahol som tým komfortný manipulačný priestor.

 

© MIKLOŠKA, 2012. All Rights Reserved.