Informácie o diele:

 

Názov: Mikádo Storey

Orientačná cena: 1.600 Eur 

Rozmery: chodbová časť - 4m

  • v cene: spracovanie (aktualizácia) návrhu vrátane technického riešenia, obhliadka (zameranie), obstaranie materiálu, príprava, tvorivý a realizačný proces, balenie, dodanie a inštalácia diela
  • aktualizácia ceny závisí od rozsahu, miesta realizácie, spôsobu dodávky a inštalácie diela, aktuálnych cien nerezového, spotrebného materiálu a vzájomnej dohody
  • admin.: Objednávka (zašlem formulár), Preberací a odovzdávací protokol (zašlem formulár), Faktúra

Miesto: Rodinný dom Rudník, Košický kraj

Dátum: 03 / 2012

Autor: Maroš Mikloška

 

 

Popis:

 

Nerezové zábradlie Mikádo Storey tvoria nerezové rúrky ukončené nerezovými guľôčkami, pripomínajúce rastlinu Mikádo. Steblá sú voľne usporiadané okrem stredovej časti, kde sa symetrický prepájajú. Tento „spojový celok“  tvorí veľmi pútavý priestorový detail. Hustota stebiel zaručuje maximálnu bezpečnosť, čo bolo aj požiadavkou mladého manželského páru. Mikádo sa hrdo vyníma na chodbe horného podlažia rodinného domu.

 

© MIKLOŠKA, 2012. All Rights Reserved.