Informácie o diele:

 

Názov: Mikádo Vertical

Orientačná cena: 1.800 Eur 

Rozmer: plocha - 4m x 1,5m

  • v cene: spracovanie (aktualizácia) návrhu vrátane technického riešenia, obhliadka (zameranie), obstaranie materiálu, príprava, tvorivý a realizačný proces, balenie, dodanie a inštalácia diela
  • aktualizácia ceny závisí od rozsahu, miesta realizácie, spôsobu dodávky a inštalácie diela, aktuálnych cien nerezového, spotrebného materiálu a vzájomnej dohody
  • admin.: Objednávka (zašlem formulár), Preberací a odovzdávací protokol (zašlem formulár), Faktúra

Miesto: Rodinný dom Košice, Košický kraj

Dátum: 10 / 2011

Autor: Maroš Mikloška

 

 

Popis:

 

Nerezové zábradlie Mikádo Vertical je vlastne „medzischodisková deliaca stena“ tvorená  priamo na mieste. Zábradlie sa nachádza v centrálnej zóne rodinného domu, čím pôsobí ako hlavná estetická časť domu. Jednotlivé steblá sú voľne vertikálne usporiadané. Na stene sú inštalované pekné drevené madlá, ktoré som na požiadanie zákazníka zosúladil s dizajnom drevených schodníc.

 

© MIKLOŠKA, 2011. All Rights Reserved.