Informácie o diele:

 

Názov: Rieka Stairs

Orientačná cena: 2.300 Eur

Rozmery: schody + horná časť - 7 m

  •  cene: spracovanie (aktualizácia) návrhu vrátane technického riešenia, obhliadka (zameranie), obstaranie materiálu, príprava, tvorivý a realizačný proces, balenie, dodanie a inštalácia diela
  • aktualizácia ceny závisí od rozsahu, miesta realizácie, spôsobu dodávky a inštalácie diela, aktuálnych cien nerezového, spotrebného materiálu a vzájomnej dohody
  • admin.: Objednávka (zašlem formulár), Preberací a odovzdávací protokol (zašlem formulár), Faktúra

Miesto: Rodinný dom Ďurďošík, Košický kraj

Dátum: 07 / 2015

Autor: Maroš Mikloška

 

 

Popis:

 

Nerezové schodiskové zábradlie Rieka Stairs sa nachádza v pomerne veľkej schodiskovej zóne rodinného domu. Požiadavka zákazníka bola jasná: „Chceli by sme niečo zaujímavé...“ Keď som prišiel s nápadom Rieky, ďalšie návrhy už neboli potrebné. Jednoduchosťou a zároveň štýlovým designom som trafil klinec po hlavičke. Skladba materiálu, prevedenie, funkčnosť – zákazníci boli spokojní a ja som rád, že som do ich obytného priestoru mohol vniesť kúsok krásy.

 

© MIKLOŠKA, 2015. All Rights Reserved.