Informácie o diele:

 

Názov: Steblá Stairs

Orientačná cena: 2.600 Eur 

Rozmery: schody + horná časť - 6m

  •  cene: spracovanie (aktualizácia) návrhu vrátane technického riešenia, obhliadka (zameranie), obstaranie materiálu, príprava, tvorivý a realizačný proces, balenie, dodanie a inštalácia diela
  • aktualizácia ceny závisí od rozsahu, miesta realizácie, spôsobu dodávky a inštalácie diela, aktuálnych cien nerezového, spotrebného materiálu a vzájomnej dohody
  • admin.: Objednávka (zašlem formulár), Preberací a odovzdávací protokol (zašlem formulár), Faktúra

Miesto: Rodinný dom Košice, Košický kraj

Dátum: 11 / 2014

Autor: Maroš Mikloška

 

 

Popis:

 

Nerezové schodiskové zábradlie Steblá Stairs som navrhol ako samostatne stojace časti - diely. Jednotlivé steblá sú umiestnené v ráme, ktorý zároveň tvorí funkčnú časť zábradlia. Kombinácia jaklu a guľatiny je v harmonickom  kontraste, čo pôsobí veľmi príjemne a efektne.

 

© MIKLOŠKA, 2014. All Rights Reserved.