Informácie o diele:

 

Názov: Tráva Closed Stairs

Orientačná cena: 2.200 Eur 

Rozmery: schody + horná časť - 3m

  • v cene: spracovanie (aktualizácia) návrhu vrátane technického riešenia, obhliadka (zameranie), obstaranie materiálu, príprava, tvorivý a realizačný proces, balenie, dodanie a inštalácia diela
  • aktualizácia ceny závisí od rozsahu, miesta realizácie, spôsobu dodávky a inštalácie diela, aktuálnych cien nerezového, spotrebného materiálu a vzájomnej dohody
  • admin.: Objednávka (zašlem formulár), Preberací a odovzdávací protokol (zašlem formulár), Faktúra

Miesto: Rodinný dom Košice - Krásna, Košický kraj

Dátum: 06 / 2015

Autor: Maroš Mikloška

 

 

Popis:

 

Nerezové zábradlie Tráva Closed Stairs  je vytvorené z jednotlivých segmentov, ktoré sú kotvené v drevených schodniciach. Na poschodí je do podlahy kotvená samostatná časť. Malými zvarmi je celé dielo pospájané do jedného estetického celku. Ergonomický a  tvarovo je plne funkčné. Výtvarne prevedenie diela v podobe trávy, originálne a hodnotovo dotvára schodiskový priestor.

 

 

© MIKLOŠKA, 2015. All Rights Reserved.