Informácie o diele:

Názov: V Objatí Listov

Orientačná cena:

  • v cene: spracovanie (aktualizácia) návrhu vrátane technického riešenia, obhliadka (zameranie), obstaranie materiálu, príprava, tvorivý a realizačný proces, balenie, dodanie a inštalácia diela
  • aktualizácia ceny závisí od rozsahu, miesta realizácie, spôsobu dodávky a inštalácie diela, aktuálnych cien nerezového, spotrebného materiálu a vzájomnej dohody
  • admin.: Objednávka (zašlem formulár), Preberací a odovzdávací protokol (zašlem formulár), Faktúra

Miesto: Rodinný dom Jakubany, Prešovský kraj

Dátum: 011 / 2018

Autor: Maroš Mikloška

Popis:

 

V Objatí Listov - dielo je vytvorené v kombinácií nerez / dub, čo pôsobí mimoriadne efektne spolu s masívnym dubovým schodiskom. Počas kráčania po schodoch, toto dielo navodzuje pocit objatia prírody, listov, pokoja a harmónie.

 

 

© MIKLOŠKA, 2018. All Rights Reserved.