Nezaradené výrobky

Výrobky, doplnky a rôzne drobné predmety, ktoré vnášajú do života radosť, sú dôležitou súčasťou našich domácností. Ak sú z nerezového materiálu a pekne výtvarne stvárnené, dodajú priestoru, v ktorom sa nachádzajú, punc originality. Vázy, misy, mriežky, funkčné prvky do exteriéru ako sú schránky, čísla domov alebo informačné tabule, sú akousi „čerešničkou na torte“. Hoc ich tvoríme ojedinele, venujeme im náležitú kreatívnu pozornosť a rešpekt.