Božia bázeň

Čnostný život prináša slávu a česť, venčí človeka radosťou a šťastím. Nábožnosť teší srdce, prináša veselosť, radosť a dlhý život. Všetko skončí dobre pre toho, kto žije čnostne, bude požehnaný aj v deň svojej smrti. Základom múdrosti je bázeň pred Bohom, ktorá bola daná verným už v matkinom lone. Medzi ľuďmi si spravila večné hniezdo, navždy zostane s nimi. Tí, čo žijú nábožne, dosiahnu plnosť múdrosti, ona im dá piť plnými dúškami zo svojho vína. Naplní pokladmi celý ich dom a sklady svojimi plodinami. Vencom múdrosti je nábožnosť, prekvitá mierom a zdravím. Boh ju videl a rozpočítal. On rozlieva vedu a učenosť a preslávi tých, čo sa jej držia.

Múdrosť je zakorenená v Božej bázni a na jej konároch rastie dlhý život.

(BIBLIA - I. Kniha Sirachovcova)

Múdrosť a úprimnosť

V pokladoch múdrosti sú záhady vedy. Hriešnika nábožnosť desí. Túžiš po múdrosti? Zachovaj príkazy! Boh ti ju dá. Lebo Božia bázeň je múdrosť a vzdelanosť. Boh miluje vernosť a dobrotu. Neodporuj Božej bázni! Neukazuj ju neúprimným srdcom! Nepretvaruj sa pred ľuďmi! Nevynášaj sa, aby si nepadol a nezostal v hanbe, lebo Boh vyjaví tvoje tajnosti a uponíži ťa pred celým zhromaždením. Uvidia, že nemáš Božiu bázeň a tvoje srdce je plné podvodu.

(BIBLIA - I. Kniha Sirachovcova)

Pokora a pravda

Nevypínaj sa, keď si nádenníkom, nechvastaj sa, keď nemáš čo do úst položiť! Lepší je človek, čo skromne pracuje, ale má viac než dosť, ako chvastúň, čo nemá na chlieb. Syn môj, pri všetkej pokore maj úctu k sebe, oceňuj sa svojou správnou cenou. Kto by sa ujal toho, čo sám zhadzuje a cenil si takého, čo pohŕda sám sebou? Chudobného si môžu vážiť pre jeho múdrosť, bohatého pre jeho bohatstvo.

Koho si ctia v chudobe, o čo viac v bohatstve! Kým pohŕdajú v bohatstve, o čo viac v chudobe!

(BIBLIA - I. Kniha Sirachovcova)

Dobré skutky

 

Ak robíš dobre, vedz, komu to robíš a tvoje dobré skutky sa nestratia. Rob dobre nábožnému človeku, vráti ti, ak nie on sám, tak Najvyšší. Nerob dobre tomu, kto trvá v zlom a nikdy nerobí dobré skutky. Dávaj dobrému človeku, napomáhaj hriešnikovi. Rob dobre pokornému a nepomáhaj bezbožnému. Odopri mu svoj chlieb, nedávaj mu, aby nezostal silnejším ako ty, lebo ti oplatí dvojnásobným zlom za všetko dobré, čo si mu vykonal. Lebo ani Najvyšší nemá rád hriešnikov a bezbožných stíha trestom. Dobrému dávaj, ale hriešnikovi napomáhaj.

(BIBLIA - I. Kniha Sirachovcova)

Rôzne rady

g

Nerob zle a zlo ťa neovládne!

V modlitbe nebuď netrpezlivý a nezanedbávaj dobré skutky!

Chráň sa rozprávať nepravdy, lebo z toho nevzíde nič dobré.

(BIBLIA - I. Kniha Sirachovcova )

Rôzne životné zásady

Úplatky a nespravodlivosti budú vykorenené, ale poctivosť pretrvá naveky.

Víno a umenie rozveseľujú srdce, ale lepšia je láska k múdrosti.

Zlato a striebro dodávajú človeku istotu, ale lepšia je dobrá rada.

Nábožnosť je ako požehnaný raj, je lepším útulkom pre človeka než sláva.

(BIBLIA - I. Kniha Sirachovcova )

Šalamúnové príslovia

Hlupák si myslí, že má vždy pravdu, ale múdry si dáva poradiť.

Dobrý človek požíva plody svojích čností, zradcovia sa sýtia násilím.

Lenivý čaká, no nemá nič na zahnanie hladu, ale pracovití ľudia sa najedia dosýta.

Každá robota donáša úžitok, plané reči robia núdzu.

Kto si počína trpezlivo, prejavuje veľkú múdrosť, človek netrpezlivý vystrája hlúposti.

Učený človek nemá veľa reči, človek rozumný je pokojného ducha.

Ovocím skromnosti je nábožnosť a s ňou bohatstvo, úcta a život.

(BIBLIA - Kniha Prísloví )